vilex

История

Основана през 1990 година, „Платеник” ООД е една от водещите строителни фирми в региона на Стара Загора.

От създаването си до сега фирмата е изпълнила множество обекти в страната, работила е и извън България.

построените изцяло

Сред построените изцяло от фирмата обекти са 18 жилищни сгради от 3 до 8 етажа в Стара Загора, винарна в с.Свобода, производствена и складова база "Дерони " край Стара Загора, хладилна база на "АНОНА" в Преслав, складова база и работилница на "Оптиком" в Стара Загора, фабрика за заготовки за мебели в Соко Баня - Сърбия и др.

като подизпълнител

Фирмата е работила като подизпълнител при изграждането на магазини "Била", Техномаркет, Технополис и др. Дружеството е направило полирани бетонови настилки и покривни хидроизолации на множество промишлени и складови обекти, бензиностанции "Ромпетрол", OMV, "Лукойл", Shell и др.

специфичните дейности

Сред клиентите на "Платеник" за специфичните дейности, предлагани от малко фирми в страната, са и фабрика "Престиж" във Велико Търново, консервна фабрика в с. Оризово, Винпром-Карнобат, ДЗУ – Ст.Загора, фабрика за ядки "Кронос" в Сливен, фабрика "Миролио" в Сливен, "Либхер"- Пловдив. През последните години успешно са извършени и ремонтни дейности в пивоварен завод "Загорка"АД и "Панхим " в Стара Загора.

Предимство

Прилаганата от "Платеник" много качествена и ефективна технология с инжекционни системи за спиране на течове без източване на резервоара и без спиране на производствени процеси прави фирмата изключително конкурентоспособна.

Сертификати

„Платеник” ООД е редовен член на Камарата на строителите в България. Повече от 10 г. фирмата е търговски представител и апликатор на швейцарската фирма SIKA, производител на строителни материали и строителна химия. Гаранция за професионализма и качеството на развиваните от фирмата строителни дейности е полученият през 2012 година сертификат ISO 9001:2008.

В дружеството бе въведена и интегрирана система за управление съгласно БДС ЕN ISO 9001:2008 – за качество, BS OHSAS 18001:2007 - за управление на здравето и безопасността при работа, и БДС ЕN ISO 14001:2015 - за управление на околната среда. „Платеник” ООД е сертифицирана и с международно признатите стандарти BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.

С приетите политики по качество, за повишаване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд и управление на околната среда, ръководството на дружеството декларира своите отговорности и ангажименти.


 ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО