vilex

Eкип

Основана през 1990 година, „Платеник” ООД е една от водещите строителни фирми в област Стара Загора.

„Платеник” ООД разчита на своя екип от

строителни специалисти в промишленото и гражданско строителство – водопроводчици, електротехници, сухо строителство, зидаромазачи, бояджии, работници облицовки, настилки, изолации, шпакловчици, арматуристи, кофражисти, заварчици, шофьори, снабдители и други.

Строителните бригади работят с високо производително и обезопасено техническо оборудване в зависимост от характера на извършваната дейност. Фирмата разполага и със собствена складова и производствена база. Дружеството работи с утвърдени доставчици на материали, външни услуги, техника, оборудване и инструменти, необходими за осъществяване на договорените с клиента видове работи.

Във фирмата са създадени много добра организация, работна среда и безопасни условия на труд и управление на околната среда за всяка строителна площадка, съгласно действащите нормативни уредби и стандарти в България.