Сертификати

„Платеник” ООД е редовен член на Камарата на строителите в България. Повече от 10 г. фирмата е търговски представител и апликатор на швейцарската фирма SIKA, производител на строителни материали и строителна химия. Гаранция за професионализма и качеството на развиваните от фирмата строителни дейности е полученият през 2012 година сертификат ISO 9001:2008.

В дружеството бе въведена и интегрирана система за управление съгласно БДС ЕN ISO 9001:2008 – за качество, BS OHSAS 18001:2007 - за управление на здравето и безопасността при работа, и БДС ЕN ISO 14001:2015 - за управление на околната среда. „Платеник” ООД е сертифицирана и с международно признатите стандарти BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.

С приетите политики по качество, за повишаване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд и управление на околната среда, ръководството на дружеството декларира своите отговорности и ангажименти.


 ISO 9001:2015 [bg]

 ISO 9001:2015 [en]

 ISO 140012015 [bg]

 ISO 140012015 [en]

 ISO 45001:2018 [bg]

 ISO 45001:2018 [en]

 ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО